Exkurze do Osvětimi

Exkurze do Osvětimi

Dne 29. května 2017 jsme s  prvním ročníkem absolvovali vzdělávací exkurzi do bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Vyrazili jsme v dopoledních hodinách objednaným autobusem za krásného počasí, které vůbec neodpovídalo atmosféře zvoleného místa. Sluníčko sice svítilo, ale po příjezdu do Osvětimi i přes krásné počasí všem zmrznul úsměv na tvářích…

Prohlídka trvala necelé dvě hodiny v dosti svižném tempu.  Dozvěděli jsme se spoustu smutných faktů a životních příběhů a vzpomněli si tak na řadu významných osobností, které si tímto koncentračním táborem prošli, např. na Arnošta Lustiga, jehož výpověď jsme poslouchali v autobuse při cestě do tábora.

Řada studentů absolvovala návštěvu tohoto koncentračního tábora poprvé a na jejich tvářích bylo znát zděšení, co všechno byl schopen udělat člověk člověku a v jakých podmínkách museli vězni žít.

V současné době se stále objevují u některých skupin názory, že holocaust byl pouhý smyšlený mýtus. Věřím, že po absolvování této exkurze naši studenti nebudou podléhat neonacistické propagandě a budou mít vždy srdce na pravém místě.

Mgr. Zuzana Bohušová, vyučující českému jazyku a literatuře a dějepisu.


  • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

    Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

    Více informací
  • 2. kolo přijímacího řízení

    Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa