Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Moravskoslezská obchodní akademie > Aktuality > Zemřít pro design – preventivní aktivita v hodině ekonomiky

Zemřít pro design –...

Současná společnost je stále více závislá na elektronice. Ročně se prodají miliony nových modelů smartphonů, tabletů a notebooků, přitom jejich výroba je silně toxická. Dělníci jsou kvůli agresivní chemii neustále ohroženi, umírají na nové druhy rakoviny a často se jim rodí postižené děti. Navzdory tomu se výrobci snaží tyto informace zatajit, maří soudní procesy a místo hledání řešení se zabývají praktikami, nutícími zákazníky kupovat další výrobky. To způsobuje velký nárůst elektronického odpadu, který nelze bezpečně zlikvidovat. Investigativní snímek rozkrývá problém globálních rozměrů, který může mít fatální následky jak pro životní prostředí, tak zdraví nás všech. Výroba elektronických zařízení značně přispívá ke znečištění životního prostředí (zejména v rozvojových zemích).

Zdroj: https://www.jsns.cz/lekce/143781-zemrit-pro-design

 

Přečtěte si názory studentů 1. ročníku, kterým byl výše uvedený dokument představen v hodině ekonomiky.

Adéla Stavařová

Lucie Očenášová

Nela Šlapetová

Lenka Janečková

Jan Kremzer

Po zhlédnutí dokumentu jsme provedli společnou reflexi a návrhli změny, kterými můžeme sami přispět k ochraně životního prostředí.

V TOMTO TÝDNU JSME SE STALI „ZELENOU ŠKOLOU“

zelena-skola

Ing. Eliška Galambicová, vyučující ekonomických předmětů a účetnictví


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa