Dopoledne plné gramotností

Během dnešního dopoledne jsme pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Pěší ve Slezské Ostravě připravili program pro podporu tří gramotností – finanční, matematické a klávesnicové.
Finanční gramotnost
Finanční gramotností rozumíme schopnosti, dovednosti a postoje důležité k tomu, abychom finančně zabezpečili sebe a svoji rodinu. V oblasti finanční gramotnosti se věnujeme penězům, cenám a rozpočtu.Žáci 8. a 9. třídy si vyzkoušeli, pomocí testových otázek, své znalosti získané především zkušeností a pozorováním ve svém dosavadním životě.

Velice děkuji všem zúčastněným za aktivní spolupráci, za výborné odpovědi a také za zvědavost a doplňující otázky.

Byli jste velice šikovní 🙂

Eliška Galambicová, vyučující odborných předmětů

Klávesnicová gramotnost
Klávesnicová gramotnost patří k základním dovednostem, které ovládající absolventi naší školy. Tímto uměním si můžeme ušetřit čas na zadanou práci, případně stihneme vykonat práce více, což oceníme v průběhu vzdělávání, později v pracovním, ale i osobním životě.
Žáci ZŠ mají výuku psaní všemi deseti zařazenu do osnov 8. třídy, proto talentová soutěž v psaní na klávesnici mohla ověřit jejich získané dovednosti. Soutěž trvala 30 minut v prostředí programu ZAV, ve kterém probíhá výuka v psaní v 1. a 2. ročníku v rámci předmětu Písemná a elektronická komunikace také. Vítězem se stal ten, který dosáhl na nejvyšší počet cvičení. S ohledem na GDPR mohu prozradit, že vyhrálo děvče s pořadovým číslem 4.
30minutové zdolávání nástrah soutěžních zadání dalo každému zpětnou vazbu, jak je to s jeho vytrvalostí, schopností porozumět čtenému textu, soustředěním, uměním vypořádat se s nezdarem a bojovností.
Sabina Paťorková, vyučující odborných předmětů
Matematická gramotnost
V 30 minutovém bloku věnovanému matematické gramotnosti jsme spolu s žáky 8. a 9. tříd začali tím, že jsme si vymezili pojem matematická gramotnost. Poté následovalo samotné řešení úloh.
Žáci řešili 3 úlohy jejichž obtížnost se postupně zvyšovala. Začali jsme s úlohou, kde pro vyřešení žákům postačily jednoduché „kupecké počty“. Pro zadání druhé úlohy jsem se inspirovala karetní únikovou hrou, kde pro vyřešení úlohy museli žáci zapojit logické a prostorové myšlení. Jako poslední a nejobtížnější úlohu jsem vybrala úlohu, která se v minulých letech objevila v zadání státní maturitní zkoušky z matematiky. Většina žáků tuto třetí úlohu vyřešila zcela samostatně a jen někteří s malou nápovědou.
Chtěla bych touto cestou pochválit všechny žáky ZŠ Pěší a zároveň jim popřát mnoho štěstí při řešení úloh Jednotné přijímací zkoušky.
Renáta Davidová, vyučující matematiky

  • Červen – Konzultační schůzky rodičů

    Ve čtvrtek 6. června 2019 v době od 16,30 do 18,00 hodin se uskuteční konzultační schůzky rodičů žáků 1.-3. ročníků. Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa