Za kulturou do Berlína

V pátek 14.12. se vydali studenti 1. – 4. ročníku na kulturně – vzdělávací zájezd do Berlína. Po příjezdu do hlavního města Německa navštívili budovu Říšského sněmu a získali cenné informace o památkách Berlína. Zároveň si vedle němčiny měli možnost procvičit angličtinu, a to díky průvodci, jemuž během prohlídky naslouchali ve sluchátkách. Poté se obohatili výkladem pana průvodce o historii Braniborské brány, před kterou se také vyfotili. Některé studenty zaujala návštěva Pergamonova muzea s vystavenými artefakty rozličných kultur či pohled na Televizní věž. Jiné nadchla vánoční atmosféra na trzích.Mnozí stihli nakoupit i vánoční dárky v místních obchodech a ochutnat speciality z celého světa jako např. crepes, trdelník, vyhlášenou pizzu nebo německé grilované klobásy a sladkosti různého druhu.Podle nákupních tašek s velkým množstvím zakoupených dárků v Berlíně to vypadá, že letos bude Ježíšek opravdu bohatý.

Kateřina Handlová, Kateřina Hajná, doprovázející pedagogové


  • Červen – Konzultační schůzky rodičů

    Ve čtvrtek 6. června 2019 v době od 16,30 do 18,00 hodin se uskuteční konzultační schůzky rodičů žáků 1.-3. ročníků. Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa