Den s třídním učitelem

MSOA je malá škola rodinného typu a jako v každé jiné rodině se i zde dodržují tradice a zvyklosti předávané z ročníku na ročník.

Pro utužení třídního kolektivu v předvánočním čase strávili žáci společně se svou třídní učitelkou ve čtvrtek 20. 12. 2018 příjemné dopoledne. Žáci třetí ročníku měli na programu procházku vánočními trhy v centru Ostravy a vánoční kluziště. Nálada byla natolik příjemná, že si svůj den s třídní učitelkou prodloužili a zůstali až do „konce vyučovacího dne“. Protože v tento den bylo počasí velmi chladné až mrazivé, po naplnění bříšek společným obědem se odebrali na horký čaj do čajovny v pasáži Vesmír. Tady si svůj předvánoční čas s třídní učitelkou užívali žáci z druhého ročníku.


  • Červen – Konzultační schůzky rodičů

    Ve čtvrtek 6. června 2019 v době od 16,30 do 18,00 hodin se uskuteční konzultační schůzky rodičů žáků 1.-3. ročníků. Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa