Olympiáda z českého jazyka

Ve školním roce 2018/2019 proběhl na mnoha školách České republiky 45. ročník Olympiády z českého jazyka v I. a II. kategorii. Dne 28. 1. jsme se do soutěže zapojili i my, když naši studenti absolvovali její školní kolo ve II. kategorii.

Olympiáda z českého jazyka má dlouholetou tradici a prověřuje studenta v jeho nadstandardních dovednostech lexikálních, morfologických i syntaktických. Nejinak tomu bylo letos. V části slohové pak byli studenti postaveni před úkolem napsat prozaický text na téma Stojím tu už celá staletí.

Studenti se zhostili školního kola olympiády velmi kreativně a dva nejlepší z nich postoupili do kola okresního, jehož se účastnilo cca 50 studentů ve II. kategorii. Náš Adam s Terezou si z celé soutěže odnesli cenné zkušenosti, které mohou do budoucna zúročit. Blahopřejeme.


  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa