Olympiáda v anglickém jazyce

V letošním roce jsme uspořádali trochu netradiční olympiádu v AJ. První část obsahovala gramatický test převzatý ze zkoušek FCE a druhá část se skládala z ústního projevu kolokviální formou. Z každého ročníku byli vybráni tři žáci, kteří se vyjadřovali k daným tématům. A musíme říct, že jsme byli velice překvapeni.

Letošní školní kolo olympiády totiž naprosto opanovali žáci prvního ročníku Daniel Holman, Tadeáš Krystek a Marios Adam, který zároveň postupuje do krajského kola, které se uskuteční 22. března 2019 od 9:00 ve Středisku volného času, Ostrčilova 19/2959 702 00 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

Děkujeme všem za účast a gratulujeme výherci!

Mgr. Petra Janasová

Vyučující AJ/AJK


  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa