Olympiáda v anglickém jazyce

V letošním roce jsme uspořádali trochu netradiční olympiádu v AJ. První část obsahovala gramatický test převzatý ze zkoušek FCE a druhá část se skládala z ústního projevu kolokviální formou. Z každého ročníku byli vybráni tři žáci, kteří se vyjadřovali k daným tématům. A musíme říct, že jsme byli velice překvapeni.

Letošní školní kolo olympiády totiž naprosto opanovali žáci prvního ročníku Daniel Holman, Tadeáš Krystek a Marios Adam, který zároveň postupuje do krajského kola, které se uskuteční 22. března 2019 od 9:00 ve Středisku volného času, Ostrčilova 19/2959 702 00 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

Děkujeme všem za účast a gratulujeme výherci!

Mgr. Petra Janasová

Vyučující AJ/AJK


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa