Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Moravskoslezská obchodní akademie > Aktuality > Krajské kolo soutěže v psaní na klávesnici

Krajské kolo soutěže v...

V úterý 26. března se 3 žáci Moravskoslezské obchodní akademie zúčastnili Krajského kola soutěže v grafických disciplínách, které se tentokrát konalo na Obchodní akademii a Střední odborná škola logistická v Opavě.

Nela Šlapetová dosáhla v kategorii Opis velmi pěkného výsledku – 11. místo z 32 soutěžících, žáků SŠ 1.-4. ročníků, znamená naději pro další roky. Kdyby se soutěžilo podle věkových kategorií, umístila by se jako nejmladší soutěžící na 1.-3. místě.

Všem soutěžím děkujeme za reprezentaci školy, Nele blahopřejeme k umístění a věříme, že ji píle neopustí a účastní se dalších odborných soutěží.

Sabina Paťorková, vyučující předmětu Písemná a elektronická komunikace

 

Postřehy našich soutěžících:
Ačkoliv jsme se vysoce neumístili, tak se nám to hodně líbilo a byla to zajímavá zkušenost.
Budu rád, když se budu moct zúčastnit i příští rok.
Soutěž spočívala v tom, že jsme dostali čtyři stránky tištěného textu, který jsme měli deset minut opisovat, pokud možno bez chyb. Soutěž se mi líbila a byl to velice příjemný zážitek.
Moc mě to baví, ráda se účastním i napřesrok.

 


  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa