Výprava MSOA do Oswietimi

V úterý 2. dubna 2019 se studenti obchodní akademie zúčastnili exkurze v koncentračním táboře Osvětim, která se nachází asi 50 kilometrů od města Krakov.

Odjezd od školy se uskutečnil v 7:00 hodin a žáci už v 9:00 hodin vstupovali po dvou skupinách do areálu. Tábory byly zřízeny z důvodu přeplnění všech polských věznic. Nejdříve se studenti vydali do tábora Auschwitz I. Jeho tehdejším velitelem byl Rudolf Hoss. Areál obsahoval 22 budov, které v minulosti sloužily jako vojenské kasárny. Žáci byli zvědaví už od vstupní brány, kde byli prohledání a byly jim přiděleny sluchátka pro komunikaci s průvodcem.

Nejdříve žáci viděli místnosti, kde vězni museli spát v obrovském množství lidí, dále také nemocnici, kde se prováděly pokusy, plynové komory spojené s krematorii a zeď, kde byli vězni střílení.

Po větrné prohlídce se autobus s padesáti žáky a dvěma pedagogy přemístil do koncentračního táboru Auschwitz II, který se nacházel nedaleko prvního tábora. Z důvodu jeho výstavby bylo vypáleno 7 předchozích vesnic. Tábor oproti prvnímu obsahoval 300 budov a byl rozdělen na mužskou a ženskou sekci. Zde také známý doktor Josef Mengele prováděl své pokusy na dvojčatech. Do koncentračního tábora Auschwitz III jsme se podívat nebyli z důvodu jeho vyhlazení.

Ze všech tří koncentračních táborů se uskutečnilo celkem 802 útěků a pouze 144 úspěšných. Samotný diktátor nacistického Německa, Adolf Hitler, ani jeden ze tří osvětimských táborů nikdy nenavštívil. Šéf gestapa Heinrich Himmler navštívil tábory dvakrát.

Exkurze byla pro žáky přínosná pro doplnění dějepisných znalostí u prvního a druhého ročníku a u čtvrtého ročníku z důvodu maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, která je již brzy čeká.

Nikol Kašparová; studentka 4. ročníku


  • Everything is bigger in Texas

    V pátek 21. června strávili naši studenti tři hodiny s rodilým mluvčím. Jonathan každoročně navštěvuje naši školu a pořádá aktivity s našimi žáky. Letos jsme měli možnost dozvědět se spoustu informací o Jonathanově rodném Texasu, jeho historii a zajímavostech. Poté už následovaly hry, hádanky, soutěže a spousta, spousta konverzace v angličtině 🙂

    Více informací
  • Červen – Konzultační schůzky rodičů

    Ve čtvrtek 6. června 2019 v době od 16,30 do 18,00 hodin se uskuteční konzultační schůzky rodičů žáků 1.-3. ročníků. Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa