Sportovní dopoledne

Dne 31. 5. 2019 proběhlo v prvním ročníku sportovní dopoledne společně s panem učitelem Petrem Čeganem.

Dva naši spolužáci měli připravenou ukázku z boxu a juda. Nejdříve si žáci mohli vyzkoušet box, který pro ně připravil Adam Kaločay. Ukázal svým spolužákům jak správně vázat bandáže, dát úder a mohli si vyzkoušet lehké cvičení z boxu. Následně předvedla Lucie Lošáková své judo. Připravila si pro žáky krátkou přednášku o historii, vysvětlila, jak fungují zápasy a předvedla základní postavení a chvaty. Nakonec nám pan učitel vysvětlil, jak se správně hraje házená.

 

Adam Kaločay, žák 1. ročníku

 

 


  • Červen – Konzultační schůzky rodičů

    Ve čtvrtek 6. června 2019 v době od 16,30 do 18,00 hodin se uskuteční konzultační schůzky rodičů žáků 1.-3. ročníků. Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa