Sportovní dopoledne

Dne 31. 5. 2019 proběhlo v prvním ročníku sportovní dopoledne společně s panem učitelem Petrem Čeganem.

Dva naši spolužáci měli připravenou ukázku z boxu a juda. Nejdříve si žáci mohli vyzkoušet box, který pro ně připravil Adam Kaločay. Ukázal svým spolužákům jak správně vázat bandáže, dát úder a mohli si vyzkoušet lehké cvičení z boxu. Následně předvedla Lucie Lošáková své judo. Připravila si pro žáky krátkou přednášku o historii, vysvětlila, jak fungují zápasy a předvedla základní postavení a chvaty. Nakonec nám pan učitel vysvětlil, jak se správně hraje házená.

 

Adam Kaločay, žák 1. ročníku

 

 


  • Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku

    Ve čtvrtek 26. září 2019 proběhnou třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku. Začátek je v 16:30 hodin. Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů  

    Více informací
  • Maturitní zkouška 2019 – podzimní termín

    Maturitní zkouška 2019 – podzimní termín  02.09.2019 – MAT (didaktický test) 03.09.2019 – CJL (písemná práce a didaktický test) 04.09.2019 – AJ (písemná práce a didaktický test) Místo a čas vykonání zkoušek (nekoná se na naší škole) jsou uvedeny v písemných pozvánkách, které byly maturantům již rozeslány na e-mailové adresy uvedené v maturitním informačním systému. […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa