Jsme sociálně gramotní?

Dne 7. 10. 2019 se studenti 3. ročníku sešli za mrazivého rána mimo naši školu, aby společně navštívili čtyřhodinový intenzivní seminář týkající se Sociální gramotnosti. Program pro nás připravila Vyšší odborná škola sociální Ostrava v jejich krásné škole na Zelené ulici v Ostravě.

Přivítala nás paní zástupkyně Ing. Eva Zátopková a celým programem naše studenty provázely čtyři paní učitelky a odbornice na psychologii, sociologii a pedagogiku.

Pokud myslíte, že jsme se celé dopoledne nudili pouze teoretickými informacemi, tak jste na velkém omylu! Dopoledne bylo pro nás všechny zábavné, poučné, komunikativní a plné zajímavých informací z praxe a ze života.

Byli jsme rozděleni na dvě malé skupiny a postupně procházeli jednotlivé lekce, které pro nás byly nachystány:

 1. Poznání lidí, interaktivních jevů: v tomto bloku jsme se zaměřili na sebepoznání, chyby a omyly, předsudky, stereotypy a jiné sociální jevy. Po krátkém teoretickém úvodu následoval test, ve kterém jsme měli sestavit svůj pracovní tým. Byly nám ukázány fotky 26 lidí, které jsme někdy poznali, někdy nepoznali, každopádně se střídaly známé osobnosti z různých oblastí se sériovými vrahy nebo zločinci. Měli jsme tedy podle fotky vybírat, které z těchto osob bychom si zvolili/nezvolili do svého týmu. Mnoho z nás bylo překvapeno, jak první dojem může klamat!
 2. Kooperace a konkurence: týmová práce, role, soutěživost, konkurence – co to znamená? Vyzkoušeli jsme si test, zda jsme nebo spíše nejsme týmoví hráči, jak bychom reagovali v určitých situacích a podpořili skupinu nebo jsme naopak více individuálně naladění a kopeme jen sami za sebe.
 3. Vztahy mezi lidmi: zde jsme si povídali o tom, jak bychom reagovali v určitých situacích, zaměřili jsme se také na otázku bezpečnosti a jak řešit situace z běžného života, kdy se cítíme ohrožení, jak projevovat respekt a úctu a nevyvolávat konflikt a řešit pro někoho mnohdy neřešitelné okamžiky našeho každodenního života.
 4. Komunikace: naslouchání a řeč těla. Tento blok byl pro mnohé z nás opravdu zábavný. Paní učitelka nás natáčela při slovním projevu na kameru a pak jsme se navzájem hodnotili a říkali si, co bychom měli v našem projevu zlepšit nebo udělat jinak. Okrajově jsme se také dotkli tématu řeči těla, které je vždy velmi zajímavé a přínosné.

Celé dopoledne bylo pro nás náročné, ale zábavné a velmi přínosné zároveň!

Reakce studentů 3. ročníku hovoří za vše!

„Líbilo se mi, že jsme měli možnost zahrát si různé hry na zlepšení spolupráce. Nesoudit lidi jen podle vzhledu, ale je lepší, když si o nich nejdříve něco zjistíme. Určitě to pro nás bylo velmi přínosné.“

„Zažili jsme sociální gramotnost v praxi. To, jak hodnotíme lidi podle prvního dojmu, práce v kolektivu, tolerance lidí a vzájemná úcta k druhým.“

„Přednáška o sociální gramotnosti byla obohacující a osvěžila mi, jak se máme správně dívat na svět a lidi kolem nás.“

„Bylo to velmi poučné a zjistila jsem i něco o sobě. Všichni na nás byli moc milí a oceňuji příjemné prostředí.“

„Bylo to naučné a zajímavé. Zjišťovali jsme, co děláme špatně při mluvení před lidmi, zkoušeli jsme, zda jsme týmoví hráči nebo sólisté.“

„Bylo to pro mě velkým přínosem. Paní učitelky byly velmi milé a ochotné.“

„Myslím si, že v nabitém programu si našel každý něco svého. Ať už nějaký poznatek nebo praktickou dovednost, kterou si můžeme odnést do života.“

„Přednášky o sociální gramotnosti byly vedeny praktickou formou, takže žádná nuda. Všichni byli moc milí. Řekli jsme si pár taktik, jak udělat nejlepší první dojem, udělali jsme si kvíz, zda jsme týmoví hráči nebo individualisté.“

„Přednáška na VOŠS mi přišla velmi naučná a zábavná. Program o poznání sebe sama nám byl podán opravdu pěkně, i přístup tamních učitelek byl příjemný.“

„Úžasné přenesení teorie do praktických činností. Skvělý přístup.“


 • 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 18. června 2020 Ing. Sabina Paťorková, v. r., ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo   Organizace 2. kola: […]

  Více informací
 • Společenskovědní seminář ve 3. ročníku

  Během koronavirové výuky jsme v rámci společenskovědního semináře nejen vypracovávali úkoly, ale také v rámci jednoho projektu tvořili a vzpomínali na své dětství a náš vývoj až do této doby. Je hezké uvědomit si, kolik jsme toho již prožili, zavzpomínat si na raná období našeho vývoje a teorii aplikovat do praxe na náš osobní život! […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa