Jak na cestu k úspěchu

Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta k úspěchu a spokojenosti.“

V první části besedy jsme se stali pekelníky – snažili jsme se pekelný ranec naplnit co nejvíce hodnotami, které by každý v pekle měl zažít či naopak které by nikdy zažít neměl. Padaly slova jako: strach, smutek, bolest, zdraví, přátelství, úspěch, spokojenost a mnoho dalších. Poté jsme si napsali, které hodnoty jsou důležité i v našem životě a zjistili, zda jsme s těmito hodnotami v souladu a žijeme tak, abychom je naplňovali. Toto sebehodnocení a sebepozorování bylo pro mnohé z nás velmi těžké a odkryli jsme pomocí různých technik mnoho skrytého, o čem jsme doposud neměli ani tušení.

Poté jsme se na chvíli stali dokonce i zvířetem, které se nám líbí a které máme rádi. Kouzlili jsme a vykouzlili hodnoty, kterých si ceníme nejen na daném zvířeti, ale i sami na sobě.

Poslední část našeho setkání byla SWOT analýza, která také mnohé z nás velmi překvapila. Napsali jsme si své silné a slabé vlastnosti, jaké máme příležitosti a s jakými hrozbami se možná můžeme potkat.

Závěr byl věnován rozdávání dárečku, kdy jsme jeden druhému psali na papír pozitivní hodnocení jeho osobnosti, to, čeho si na druhém ceníme a vážíme, co se nám líbí. Všichni při rozbalování měli úsměv na tváři a příjemný pocit.

 

Moc lektorkám projektu děkujeme a těšíme se zase někdy naviděnou!

 

Mgr. Linda Lacinová

 


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 16. ledna do 2. dubna 2020, ve čtvrtky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • Jak na cestu k úspěchu

    Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa