Jak na cestu k úspěchu

Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta k úspěchu a spokojenosti.“

V první části besedy jsme se stali pekelníky – snažili jsme se pekelný ranec naplnit co nejvíce hodnotami, které by každý v pekle měl zažít či naopak které by nikdy zažít neměl. Padaly slova jako: strach, smutek, bolest, zdraví, přátelství, úspěch, spokojenost a mnoho dalších. Poté jsme si napsali, které hodnoty jsou důležité i v našem životě a zjistili, zda jsme s těmito hodnotami v souladu a žijeme tak, abychom je naplňovali. Toto sebehodnocení a sebepozorování bylo pro mnohé z nás velmi těžké a odkryli jsme pomocí různých technik mnoho skrytého, o čem jsme doposud neměli ani tušení.

Poté jsme se na chvíli stali dokonce i zvířetem, které se nám líbí a které máme rádi. Kouzlili jsme a vykouzlili hodnoty, kterých si ceníme nejen na daném zvířeti, ale i sami na sobě.

Poslední část našeho setkání byla SWOT analýza, která také mnohé z nás velmi překvapila. Napsali jsme si své silné a slabé vlastnosti, jaké máme příležitosti a s jakými hrozbami se možná můžeme potkat.

Závěr byl věnován rozdávání dárečku, kdy jsme jeden druhému psali na papír pozitivní hodnocení jeho osobnosti, to, čeho si na druhém ceníme a vážíme, co se nám líbí. Všichni při rozbalování měli úsměv na tváři a příjemný pocit.

 

Moc lektorkám projektu děkujeme a těšíme se zase někdy naviděnou!

 

Mgr. Linda Lacinová

 


  • Aktuální informace k MZ 2020 – jarní termín

    Informace k MZ 2020 jsou zveřejněny na našem webu, informace budou průběžně aktualizovány: http://www.msoa.cz/studenti/informace-pro-studenty/maturitni-zkouska/

    Více informací
  • 1. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE – POSTUP DO FINÁLE

    Studenti Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o. Tien Ngo, Nikola Ondřejová (4. ročník) a Klára Vůjtková (3. ročník), získali 1. místo v krajském kole 9. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnost. Postupují tedy do celostátního finále, které se bude konat v České národní bance v Praze. Termín celostátního kola bude stanoven dle epidemiologické situace. Ze srdce […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa