Návštěva vysoké školy

V úterý 19. 11. 2019 se studenti společenskovědního předmětu 3. a 4. ročníku účastnili veřejné přednášky pana PhDr. Jana Svobody, předního českého psychologa s bohatou zkušeností zejména s pedagogickou psychologií, který již přes 15 let působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a řadu let působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut.

Naši žáci nakoukli pod pokličku vysokoškolské přednášky, která byla velmi zábavná, ale také cílila na náš osobní prožitek a zamyšlení se nás samotných nad sebou. Tématem přednášky bylo „Co nám přináší pobyt doma a v dalších životních prostorech“, dozvěděli jsme se zajímavou teorii psychosomatiky Petera A. Levine a vyzkoušeli si ji aplikovat sami na svůj život. Rozebírali jsme případové studie týkající se tématu a pokusili jsme se navrhnout řešení daného problému, zamysleli jsme se také nad dnešní společností a jak současné technologie, které denně několik hodin využíváme, ovlivňují naši schopnost komunikace, koncentrace a učení nejen ve škole, ale také ve společnosti.

Přednáška byla velmi zajímavá a mnoho z nás nadchla pro další studium daného tématu.

Moc panu doktorovi děkujeme za možnost přijít na jeho přednášku a věříme, že jsme se s ním neviděli naposledy!

 

Mgr. Linda Lacinová


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 16. ledna do 2. dubna 2020, ve čtvrtky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • Jak na cestu k úspěchu

    Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa