Adventní Kraków

Vánoce se kvapem blíží a kde jinde nasát pravou vánoční atmosféru než právě v Krakówě. Studenti MSOA se tedy ve středu 11. prosince vydali na vzdělávací exkurzi právě do tohoto historického města. Po boku průvodkyně se již v autobuse dozvěděli důležité mezníky v historii nejen toho města, nýbrž celého Polska, mnohé o kultuře Polska, tradicích a polské mentalitě. A v samotném městě je čekal opravdu bohatý program.  Asi největším skvostem byl Wawel, kde se studenti mohli ponořit do století krále Zikmunda či Vladislava IV. Umělecká renesanční a barokní galerie pak doplňovala atmosféru a noblesu Královských komnat, kterými studenti procházeli.

Poté se vydali ulicí Kanonicza, aby se zastavili u domu Jana Pavla II. a u kostela sv. Ondřeje, jehož přesná replika je vystavena v samotném Římě. Ulicí Grodzkou pak prošli k Jagellonské univerzitě, tedy přesně v čase, kdy Hedvika, patronka univerzity, vyhlédla na všechny návštěvníky, kteří se právě v atriu nacházeli. Při návštěvě Krakówa nesměla chybět také prohlídka Mariánského kostela a středověkého Barbakanu. Na rynku Glownym studenti povstali před radniční věží, jež je také spjatá s mnoha příběhy.

Právě na rynku Glownym studenti měli možnost strávit adventní čas také ničím a nikým nerušenou prohlídkou vánočních trhů, zejména nejslavnější Sukiennicy. Někteří zasedli za stůl, aby ochutnali něco z tradičních polských pokrmů.

Přestože Kraków tentokráte nebyl zahalen bílou pokrývkou, svou vánoční dekorací, vůní vánočních dobrot a hlavně minulostí, která činí z Krakówa jedno z nejnavštěvovanějším míst Polska, se studenti vraceli příjemně unaveni a hlavně již s vánoční náladou.

 

 


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 16. ledna do 2. dubna 2020, ve čtvrtky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • Jak na cestu k úspěchu

    Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa