Adventní Kraków

Vánoce se kvapem blíží a kde jinde nasát pravou vánoční atmosféru než právě v Krakówě. Studenti MSOA se tedy ve středu 11. prosince vydali na vzdělávací exkurzi právě do tohoto historického města. Po boku průvodkyně se již v autobuse dozvěděli důležité mezníky v historii nejen toho města, nýbrž celého Polska, mnohé o kultuře Polska, tradicích a polské mentalitě. A v samotném městě je čekal opravdu bohatý program.  Asi největším skvostem byl Wawel, kde se studenti mohli ponořit do století krále Zikmunda či Vladislava IV. Umělecká renesanční a barokní galerie pak doplňovala atmosféru a noblesu Královských komnat, kterými studenti procházeli.

Poté se vydali ulicí Kanonicza, aby se zastavili u domu Jana Pavla II. a u kostela sv. Ondřeje, jehož přesná replika je vystavena v samotném Římě. Ulicí Grodzkou pak prošli k Jagellonské univerzitě, tedy přesně v čase, kdy Hedvika, patronka univerzity, vyhlédla na všechny návštěvníky, kteří se právě v atriu nacházeli. Při návštěvě Krakówa nesměla chybět také prohlídka Mariánského kostela a středověkého Barbakanu. Na rynku Glownym studenti povstali před radniční věží, jež je také spjatá s mnoha příběhy.

Právě na rynku Glownym studenti měli možnost strávit adventní čas také ničím a nikým nerušenou prohlídkou vánočních trhů, zejména nejslavnější Sukiennicy. Někteří zasedli za stůl, aby ochutnali něco z tradičních polských pokrmů.

Přestože Kraków tentokráte nebyl zahalen bílou pokrývkou, svou vánoční dekorací, vůní vánočních dobrot a hlavně minulostí, která činí z Krakówa jedno z nejnavštěvovanějším míst Polska, se studenti vraceli příjemně unaveni a hlavně již s vánoční náladou.

 

 


  • 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 18. června 2020 Ing. Sabina Paťorková, v. r., ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo   Organizace 2. kola: […]

    Více informací
  • Společenskovědní seminář ve 3. ročníku

    Během koronavirové výuky jsme v rámci společenskovědního semináře nejen vypracovávali úkoly, ale také v rámci jednoho projektu tvořili a vzpomínali na své dětství a náš vývoj až do této doby. Je hezké uvědomit si, kolik jsme toho již prožili, zavzpomínat si na raná období našeho vývoje a teorii aplikovat do praxe na náš osobní život! […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa