Šachový turnaj –...

Ve středu 19. prosince jsme se za doprovodu paní ředitelky zúčastnili šachového turnaje, který byl pořádán na Střední škole elektrotechnické na Kratochvílově ulici v Ostravě.

Turnaj se hrál na týmy, kdy každý hrál s každým. V týmu za naši školu jsem byl já, Tadeáš Krystek, Adéla Krampotová a Michael Hudák. Turnaj měl skvělou sportovní atmosféru, dobře jsme si zahráli, něco i vyhráli, takže jsme neskončili poslední.

Šachového turnaje se naše škola účastnila historicky poprvé, tak jsem rád, že jsem u toho mohl být.

Patrik Jurík, žák 2. ročníku


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 16. ledna do 2. dubna 2020, ve čtvrtky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • Jak na cestu k úspěchu

    Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa