Pedagogický sbor ve školním...

 

sp

 

 

 

 

Ing. Sabina Paťorková

ředitelka školy, písemná a elektronická komunikace

E: jmeno.prijmeni@msoa.cz

 

Mgr. Renáta Davidová

matematika, statistika,  informační technologie

 E: jmeno.prijmeni@msoa.cz

Díky přátelskému prostředí, které prostupuje chodbami a rodinnou atmosférou ve třídách je učení na MSOA radostí. Individuální přístup k žákovi zde na MSOA není jen prázdná fráze. Kdykoli žák potřebuje doučit či poradit, má u mne otevřené dveře. Stejně jako budoucí maturanti, se kterými se intenzivně připravujeme na úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky.

Matematika bývá v seznamu vyučovaných předmětů tím nejméně oblíbeným. Já učím matematiku s úsměvem a probouzím v žácích kladný vztah k číslům. V informatice žáky připravuji na jejich budoucí praxi – práce s kancelářským balíčkem na profesionální úrovni.

„Nedělejte si starosti ohledně vašich potíží v matematice. Můžu vás ujistit, že ty moje jsou stále větší.“ Albert Einstein

 

PhDr. Lukáš Durda

integrovaný ekonomický předmět

E: jmeno.prijmeni@msoa.cz

 

Mgr. Martin Fischer

tělesná výchova

E: jmeno.prijmeni@msoa.cz

 

Mgr. Kateřina Fuchsíková

zeměpis, základy přírodních věd

E: jmeno.prijmeni@msoa.cz

 

Ing. Eliška Galambicová

ekonomika, účetnictví,  integrovaný ekonomický předmět, právo, třídní učitelka žáků 1. ročníku

 E: jmeno.prijmeni@msoa.cz

,,Na MSOA vyučuji od doby, kdy byla ještě malou, rodinnou školičkou v Petřvaldě. Díky téměř domáckému prostředí a nízkému počtu studentů, zde mám možnost věnovat se individuálně každému z nich. Po celou dobu působení za MSOA se neustále vzdělávám a praktikuji nové a moderní trendy ve výuce. Našim studentům pomáhám zvládnout učivo pomocí vlastních výukových videí, myšlenkových map, interaktivních her, Sbírky příkladů do účetnictví, pracovních listů, vypracovaných maturitních otázek, ale také pomocí webových stránek, kde vždy studenti najdou zápisky z předchozích vyučovacích hodin, plánované akce, a další podstatné informace.

Výchovu a vzdělávání našich studentů necítím jako svoji profesi, ale jako své poslání. “

 

Mgr. Kateřina Hajná

český jazyk a literatura, dějepis, občanská nauka, písemná a elektronická komunikace, třídní učitelka žáků 3. ročníku

 E: jmeno.prijmeni@msoa.cz

,,Ve svých předmětech studenty provázím jednotlivými milníky dějin lidstva, společně se nad nimi zamýšlíme skrze literáty, kteří nám ve svých dílech zanechávají všechny lidské stránky, a skrze nejrůznější témata slohových prací, v nichž studenti mohou psanou formou vyjádřit sebe sama.

Být součástí formování teenagera v dospělého člověka je privilegium. Jsem ráda, že právě tato škola si svým odborným a zároveň přátelským přístupem ke studentovi toto privilegium plně uvědomuje.

Mé profesní motto: „Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zažehnout.“ (Sokrates) “

 

Mgr. Kateřina Handlová

německý jazyk, třídní učitelka žáků 2. ročníku

E: jmeno.prijmeni@msoa.cz

,,Slezská Ostrava má pro mě určitý magický nádech. Každý den se o tom přesvědčuji, když cestou do školy  jedu  kolem Slezskoostravského hradu, když pohlédnu na Slezskoostravskou radnici. MSOA má vhodnou polohu nedaleko  zoologické  zahrady.  Je příjemné učit na menší, rodinnější  škole, kde  žákům vychází vstříc učitelé i paní ředitelka, kde se člověk cítí jako doma.

Němčina je jeden ze světových jazyků a stala se  pro některé žáky dost podstatnou součástí života. Jednak tím, že  úspěšně zvládli maturitní zkoušku z němčiny, pak také proto, že řada z nich odcestovala do německy mluvících zemí a němčinu využívá dál. A to je pro mě jako pro učitelku němčiny tou největší radostí.“

 

Mgr. Linda Lacinová

německý jazyk, společenské vědy, právo, třídní učitelka žáků 4. ročníku

E: jmeno.prijmeni@msoa.cz

,, MSOA je pro mě škola bezmezných možností, aneb NIC NENÍ NEMOŽNÉ! Individuální přístup, otevřenost mezi mnou a žáky, důvěra, která je mezi námi, se promítá pak i v mé výuce, která bývá okořeněna o různé projekty, exkurze, zajímavé diskuse a hlavně osobní zkušenosti ze života.

Myslím si, že vlastní prožitek je mnohem důležitější a trvalejší než memorování a strohé učení teorie, která je samozřejmě základem koláče, kterému říkáme “učení“, ovšem teprve to, čím si učení uděláme své, tvoří tu samotnou náplň a sladkost. “

 

Mgr. Marie Sandersová, Ph.D.

anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce

E: jmeno.prijmeni@msoa.cz

 

Kolegové (někteří), kteří na Moravskoslezské akademii učili:

Ing. Šárka Janků, Ph.D.

integrovaný ekonomický předmět – školní rok 2017/18

Jednatelka a spolumajitelka firmy TRANGO, s. r. o., která se zabývá výrobou ocelových konstrukcí, opravou hutních agregátů a obchodem s hutním materiálem. Poradce, lektor a učitel pro SŘB (Systém řízení Baťa) a CSR (Společenská odpovědnost firem) a Systémy kvality.

,, Na výuce na střední škole mne láká to, že mladí lidé (slovy Tomáše Bati „Mladé ženy“ a „Mladí muži“) jsou ještě otevření, zdravě drzí a jejich kreativita není ještě tak ubitá, jako u dospělých. Ráda bych se pokusila jejich kreativitu udržet, ráda bych jim pomohla v tom, jak prodat to, co umí, jak prodat svůj produkt. Jednoduše řečeno,  ráda bych jim pomohla se v budoucím životě uplatnit co nejlépe.“

Motto: „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“

 

Mgr. Petra Janasová 

anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce

„MSOA je škola se skutečně rodinnou atmosférou, která nabízí vybudování přátelské komunity lidí. Rozdíl mezi naší školou a všemi ostatními je znát zejména na neformálním chodu školy, vztahy mezi učiteli a žáky a mezi učiteli navzájem. Je to místo, kde se všichni dobře znají a společně se  učí spolupracovat, tolerovat se a povzbuzovat. MSOA pro nás všechny představuje druhý domov :o)“


  • Jsme sociálně gramotní?

    Dne 7. 10. 2019 se studenti 3. ročníku sešli za mrazivého rána mimo naši školu, aby společně navštívili čtyřhodinový intenzivní seminář týkající se Sociální gramotnosti. Program pro nás připravila Vyšší odborná škola sociální Ostrava v jejich krásné škole na Zelené ulici v Ostravě. Přivítala nás paní zástupkyně Ing. Eva Zátopková a celým programem naše studenty provázely čtyři […]

    Více informací
  • Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku

    Ve čtvrtek 26. září 2019 proběhnou třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku. Začátek je v 16:30 hodin. Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů  

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa