Harmonogram školního roku

 Harmonogram školního roku 2019/20

aktualizace 2020-05-11

Začátek období školního vyučování  PO 02.09.2019
Maturitní zkouška – podzim – písemná zkouška  PO 02.-ST 04.09.2019
Maturitní zkouška – podzim – praktická zkouška  ČT 05.09.2019
Adaptační kurz (žáci 1. ročníku)  PO 09.-ÚT 10.09.2019
Maturitní zkouška – podzim – ústní část  ČT 12.09.2019
Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku  ČT 26.09.2019
Podzimní prázdniny  ÚT 29.-ST 30.10.2019
Akce ÚP Karviná – Volba povolání – Havířov  ČT 31.10.2019
Klasifikační porada a konzultační schůzky rodičů  ČT 14.11.2019
Akce ÚP Karviná – Volba povolání – Orlová  ČT 21.11.2019
Den otevřených dveří (15,00-17,30 hodin)  ST 27.11.2019
Výstava Středoškolák, vysokoškolák – Ostrava  PÁ 06.12.-SO 07.12.2019
Den otevřených dveří (15,00-17,30 hodin)  ČT 12.12.2019
Vánoční prázdniny  PO 23.12.2019-PÁ 03.01.2020
Den otevřených dveří (15,00-17,30 hodin)  ČT 16.01.2020
Klasifikační porada 1. pololetí  ÚT 28.01.2020
Ukončení vyučování 1. pololetí  ČT 30.01.2020
Pololetní prázdniny  PÁ 31.01.2020
Jarní prázdniny  PO 10.-NE 16.02.2020
Uzavření školy – pandemie  ST 11.03.2020
Velikonoční prázdniny  ČT 09.04.2020
Zahájení konzultací – pouze žáci 4. ročníku  PO 11.05.2020
Klasifikační porada – 4. ročník  ÚT 19.05.2020
Praktická maturitní zkouška  PO 25.05.2020
Ukončení výuky žáků 4. ročníku  PO 25.05.2020
Příprava k vykonání maturitní zkoušky  ÚT 26.05.-PÁ 29.05.2020
Maturitní zkouška z AJ a MAT – didaktický test  PO 01.06.2020
Maturitní zkouška z CJL – didaktický test  ÚT 02.06.2020
Jednotná přijímací zkouška (pro žáky ZŠ)  PO 08.06.2020
Maturitní zkouška – ústní část  ST 10.-PÁ 12.06.2020
Odborná praxe žáků 2. a 3. ročníků  náhradní forma
Slavnostní vyřazení absolventů  dle epidemiologické situace
Konzultační schůzky rodičů  dle epidemiologické situace
Klasifikační porada 2. pololetí  bude upřesněno
Konec období školního vyučování  ÚT 30.06.2020
Hlavní prázdniny  ST 01.07.-PO 31.08.2020

 

Termíny sportovních a dalších aktivit školy budou upřesněny v průběhu školního roku.

Státní a ostatní svátky připadající na pracovní dny (mimo období prázdnin a dnů pracovního klidu):

 • 28.10.2019 (PO)
 • 10.04.2020 (PÁ)
 • 13.04.2020 (PO)
 • 01.05.2020 (PÁ)
 • 08.05.2020 (PÁ)

 • 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 18. června 2020 Ing. Sabina Paťorková, v. r., ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo   Organizace 2. kola: […]

  Více informací
 • Společenskovědní seminář ve 3. ročníku

  Během koronavirové výuky jsme v rámci společenskovědního semináře nejen vypracovávali úkoly, ale také v rámci jednoho projektu tvořili a vzpomínali na své dětství a náš vývoj až do této doby. Je hezké uvědomit si, kolik jsme toho již prožili, zavzpomínat si na raná období našeho vývoje a teorii aplikovat do praxe na náš osobní život! […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa