Přípravný kurz k...

Milí uchazeči,

vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků na ZŠ  z minulého školního roku jsem se rozhodla podpořit zájem žáků 9. ročníků ZŠ a také v tomto školním roce pořádat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a literatury a matematiky.

Termín: 16.01.-02.04.2020, vždy ve čtvrtky od 15:00 do 17:00 hodin

Náplň:   Procvičování učiva ZŠ s návazností na podobu Jednotné přijímací zkoušky, modelové testy JPZ

Cena:     1 000 Kč/Pro žáky, kteří zahájí studium na naší škole, je kurz bezplatný.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím školní e-mailové adresy msoa@msoa.cz, a to zasláním přiloženého dokumentu.

EVIDENČNÍ ÚDAJE_přihláška_2019_20

Součástí kurzu bude také cvičná Jednotná přijímací zkouška, která se uskuteční v lednu 2020 (termín bude upřesněn) a bude poskytnuta společností CERMAT zajišťující tvorbu zadání.

 

Sabina Paťorková, ředitelka školy

 

 


  • Návštěva vysoké školy

    V úterý 19. 11. 2019 se studenti společenskovědního předmětu 3. a 4. ročníku účastnili veřejné přednášky pana PhDr. Jana Svobody, předního českého psychologa s bohatou zkušeností zejména s pedagogickou psychologií, který již přes 15 let působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a řadu let působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut. Naši žáci nakoukli pod pokličku vysokoškolské přednášky, která […]

    Více informací
  • Jak na cestu k úspěchu

    Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa