Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Moravskoslezská obchodní akademie > Akce > Prezenční vzdělávání od 7. prosince 2020

Prezenční vzdělávání od...

S účinností od 7. prosince 2020 se obnovuje prezenční forma výuky pro všechny ročníky středních škol, 1.-3. ročníky se budou v prezenční výuce střídat, pro 4. ročníky zůstává prezenční forma výuky (od 25.11.2020)  

07.-11.12.2020
prezenční forma výuky – 3. ročník, 4. ročník
distanční forma výuky – 1. ročník, 2. ročník 

14.-18.12.2020
prezenční forma výuky – 1. ročník, 2. ročník, 4. ročník
distanční forma výuky – 3. ročník, 4. ročník

Prezenční výuka bude vedena podle hygienických pravidel. 

Pravidla ochrany zdraví

Distanční výuka je pro žáky povinnou formou vzdělávání, nadále je vedena evidence absence žáků. Zákonný zástupce, příp. zletilý žák případnou absenci omlouvá v souladu se školním řádem.

Distanční výuka je vedena podle rozvrhu hodin – střídání on-line a off-line výuky (vždy min. 50 % z týdenní hodinové dotace předmětu on-line), zápis o formě výuky je uveden v evidenčním programu Bakaláři v předstihu několika dnů (zpravidla na konci týdne zadáno na týden dopředu). 

Distanční vzdělávání probíhá v prostředí Google Classroom, Meet, příp. za využití dalších komunikačních programů, výuka odborných předmětů může být vedena navíc v souladu s webovými stránkami Ing. Elišky Galambicové, se kterými žáci pracují v průběhu školního roku.  

 

 


  • Přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro žáky ZŠ ZDARMA

    Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SŠ Procvičování učiva ZŠ (matematika + český jazyk) s návazností na podobu Jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Český jazyk – Mgr. Kateřina HajnáMatematika – Mgr. Marek Škultéty Modelové testy JPZ. Jedna lekce bude věnována efektivním stylům učení.Mgr. Linda Lacinová Termín: 14.01.-08.04.2021 (11 lekcí aktivit), vždy ve čtvrtky od 15:00 do […]

    Více informací
  • Prezenční vzdělávání od 7. prosince 2020

    S účinností od 7. prosince 2020 se obnovuje prezenční forma výuky pro všechny ročníky středních škol, 1.-3. ročníky se budou v prezenční výuce střídat, pro 4. ročníky zůstává prezenční forma výuky (od 25.11.2020)   07.-11.12.2020prezenční forma výuky – 3. ročník, 4. ročníkdistanční forma výuky – 1. ročník, 2. ročník  14.-18.12.2020prezenční forma výuky – 1. ročník, 2. […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa