Vyšší odborná škola

Moravskoslezská obchodní akademie spolupracuje se Soukromou vyšší odbornou školou podnikatelskou. Cílem je vybudování dlouhodobých a oboustranně prospěšných vztahů mezi institucemi a výměna poznatků, zkušeností a vytvoření prostoru ke spolupráci na zajímavých projektech. Poskytujeme našim žákům komplexní informace o studiu na SVOŠP. Představujeme jim způsob komplexního vzdělávání, zabezpečujeme poradenství a podporujeme je k dalšímu vzdělávání.

Okruhy spolupráce

  • Prezentace studijních programů, ukázková výuka prvního ročníku studia.
  • Osobní prezentace na škole (podrobné představení studia a přijímacího řízení).
  • Individuální konzultace zájemcům o studium na SVOŠP.


Přijímací řízení


Nejnovější videa