Základní školy

Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o., spolupracuje se základními školami. Cílem je vybudování dlouhodobých a oboustranně prospěšných vztahů mezi institucemi a výměna poznatků, zkušeností a vytvoření prostoru ke spolupráci na zajímavých projektech. Poskytujeme žákům a pedagogům partnerských škol komplexní informace o studiu na MSOA.

Okruhy spolupráce

  • Dny otevřených dveří, návštěva pro žáky a výchovné poradce.
  • Osobní prezentace na škole (podrobné představení studia a přijímacího řízení).
  • Individuální konzultace zájemcům o studium na MSOA.


Přijímací řízení


Nejnovější videa