Maturitní zkouška

 MZ 2020 – podzim

07.09.2020 Praktická maturitní zkouška

10.09.2020 Společná část MZ – ústní část

Intenzivní příprava k vykonání opravné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury  – didaktický test

Datum:            25.-31.08.2020

Čas:                  8:30-11:00 hodin

Místo:              budova školy

Organizuje:    Mgr. Kateřina Hajná

Aktuální informace o maturitní zkoušce v roce 2020

Zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, se  mění podoba maturitní zkoušky v jarním období – MZ2020_časová osa.

 • Obnovení výuky do 1. června 2020
 • nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků, nejpozději 30. června
 • původní podoba maturitní zkoušky bez písemných prací z CJL a CJ
 • časové schéma konání MZ vyhlásí ministerstvo a zveřejní na svých webových stránkách
 • Obnovení výuky po 1. červnu 2020
 • vykonání MZ náhradním způsobem
 • student žákem 4. ročníku, prospěl v 1. pololetí a podal přihlášku k MZ
 • 3 vysvědčení (nezapočítává se vysvědčení závěrečné 4. ročníku)
 • komisionální přezkoušení těm, kteří neprospěli, nebo jsou nehodnoceni na konci
  pololetí
 • bez možnosti přezkumu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Aktuální informace o podobě maturitní zkoušky jsou uvedeny na webových stránkách www.novamaturita.cz

Profilová část maturitní zkoušky

Podle § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuji následující nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky:

Povinné zkoušky:

Nepovinné zkoušky:

 • Anglický jazyk – ústní zkouška
 • Německý jazyk – ústní zkouška
 • Matematika – ústní zkouška
 • Základy společenských věd – ústní zkouška

Společná část maturitní zkoušky:Přijímací řízení


Nejnovější videa