Školní řád

Školská rada projednala a schválila dne 31. srpna 2020 nové znění školního řádu, které navrhla pedagogická rada. Školní řád je platný od 31. srpna 2020 a účinný od 1. září 2020.

Školní řád 2020/2021Přijímací řízení


Nejnovější videa