Školné

Školné platné pro žáky, kteří začnou studovat ve školním roce 2020/2021 (platné také ve školním roce 2019/2020):

  • 1. ročník –           0 Kč/měsíc
  • 2. ročník –     500 Kč/měsíc
  • 3. ročník –  1 000 Kč/měsíc
  • 4. ročník –  1 500 Kč/měsíc

Výše školného a prospěchové stipendium

  • Od druhého ročníku studia mají studenti možnost získat prospěchové stipendium ve výši 25 % sazby na předmětný ročník vzdělávání.
  • Školné se hradí po dobu 10 měsíců v roce.
  • Školné zahrnuje zapůjčení většiny učebnic, pojištění, konzultace a doučování a příspěvky na úhradu mimoškolních aktivit.
  • Školné se hradí ve dvou splátkách (1. splátka v září, 2. splátka v únoru).
  • Možné jsou měsíční splátky.

Doplňující informace

Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme, kontaktujte nás na níže uvedených telefonních číslech.

T: +420 595 228 181, M: +420 739 527 109, E: msoa@msoa.cz

 Přijímací řízení


Nejnovější videa