Informace o přijímacím...

Dne 16. června 2020 byly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Ve čtvrtek 18. června 2020 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo

Výsledky přijímacího řízení 2020

 

Organizace 2. kola:

Od 18. června 2020 je možno odevzdávat přihlášky, které na požádání vyplní základní škola uchazeče, nebo je možné využít formuláře přihlášky a přiložit kopie vysvědčení za 8. třídu a 9. třídu (výpis) základní školy. Přihlášky je možné podávat do naplnění předpokládané kapacity, po odevzdání přihlášky bude s uchazečem domluven termín motivačního pohovoru s ředitelkou školy.

Informace získáte u ředitelky školy Sabiny Paťorkové, tel. čísla 739 527 109, 595 228 181, msoa@msoa.cz.

 

Zápisové lístky můžete odevzdat osobně, nebo zaslat poštou, rozhodující je datum převzetí (u osobního podání) nebo datum odeslání (u poštovního doručení). Upozorňujeme uchazeče, že v době od 7. do 10. července bude budova školy uzavřena.  

Na přijaté uchazeče se už těší třídní učitelka Mgr. Linda Lacinová, která posílá svým budoucím žákům pozdrav.

 

Školné platné pro žáky, kteří začnou studovat ve školním roce 2020/2021 (platné také ve školním roce 2019/2020):

  • 1. ročník –           0 Kč/měsíc
  • 2. ročník –     500 Kč/měsíc
  • 3. ročník –  1 000 Kč/měsíc
  • 4. ročník –  1 500 Kč/měsíc

Výše školného a prospěchové stipendium

  • Od druhého ročníku studia mají studenti možnost získat prospěchové stipendium ve výši 25 % sazby na předmětný ročník vzdělávání.
  • Školné se hradí po dobu 10 měsíců v roce.
  • Školné zahrnuje zapůjčení většiny učebnic, pojištění, konzultace a doučování a příspěvky na úhradu mimoškolních aktivit.
  • Školné se hradí ve dvou splátkách (1. splátka v září, 2. splátka v únoru).
  • Možné jsou měsíční splátky.

Doplňující informace

Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme, kontaktujte nás na níže uvedených telefonních číslech.

T: +420 595 228 181, M: +420 739 527 109, E: msoa@msoa.cz

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE k přijímacímu řízení ke vzdělávání na naší škole

aktualizováno 22. května 2020

Informace k přijímacím zkouškám 2020_květen_k pozvánce

Ochrana zdraví – JPZ – pokyny MSOA

příloha_čestné_prohlášení

 

Lhůta pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo:   2. 3. 2020

Přihlášku pro vzdělávání můžete zaslat poštou, odevzdat osobně v ředitelně školy, příp. nechat na recepci naší školy. Při osobním předání obdržíte doklad o převzetí přihlášky. 

Přijímací pohovory proběhnou v den konání Jednotné přijímací zkoušky, příp. po dohodě s uchazečem v  náhradním termínu. 

Název a kód oboru:   Obchodní akademie (kód oboru 63-41-M/02)

Počet přijímaných uchazečů:   30

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči o studium oboru Obchodní akademie budou přijímání na základě pořadí podle výsledku hodnocení:

– jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (pořádáme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd)

– prospěchu ze všech předmětů ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy (případně odpovídající období ročníků víceletých gymnázií)

motivačního pohovoru s uchazečem o studium, ve kterém se hodnotí další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o studium zvoleného oboru (Při hodnocení se přihlíží např. k umístění na předmětových soutěžích a olympiádách.).

Termíny motivačního pohovoru:

Motivační pohovor proběhne v dubnu 2020, uchazečům o studium bude termín sdělen s dostatečným předstihem.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21

Přihláška ke studiu:  

Obvyklá přihláška ke vzdělávání na SŠ. Vyjádření lékaře není nutné.

 

Další informace jsou poskytovány na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje .

 

 Přijímací řízení


Nejnovější videa