Dotační projekty

Od 10.11.2023 začala Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o., realizovat projekt Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních technologií a podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2023 č. j.: MSMT-8393/2023-2, evidenční číslo žádosti 0345/DIGI/2023. Dotace byla poskytnuta ve výši 91.000 Kč.

Dotace bude použita prioritně na zakoupení softwarového vybavení. 


„Šablony MSOA JAK I.“

Od 1.2.2023 začala Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony MSOA JAK I.“, s reg. č. „CZ.02.02.XX/00/22_003/0003812“.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem/žákům/studentům ve škole/školském zařízení příjemce prostřednictvím realizace nejméně jedné z následujících aktivit projektu v každém ze zvolených specifických cílů v žádosti o podporu (Zvyšování kvality a/nebo Rovný přístup):

Zvyšování kvality – za pomocí aktivity:

 • 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Rovný přístup – za pomocí aktivit:

 • 1.III/3 Školní psycholog SŠ
 • 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
 • 1.III/11 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ
 • 1.III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

Projekt bude realizován v období 1. 2. 2023 – 31. 1. 2026 (36 měsíců) a budou realizovány tyto aktivity:

 • Číslo aktivity: 1.III/3, Název aktivity: Školní psycholog SŠ
 • Číslo aktivity: 1.III/8, Název aktivity: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
 • Číslo aktivity: 1.III/10, Název aktivity: Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
 • Číslo aktivity: 1.III/11, Název aktivity: Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ
 • Číslo aktivity: 1.III/12, Název aktivity: Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Dotační program: Výzvy na podporu návratu do škol pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro období září-prosinec 2022

č. j.: MSMT-32121/2022-2

Na období 1. září – 31. prosince 2022 jsme obdrželi dotaci, jejímž účelem je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím úhrady ostatních osobních nákladů (odměn z dohod konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů) za individuální nebo skupinové doučování žáků školy.

Finanční prostředky ve výši 4 200 Kč budou použity na úhradu ostatních osobních nákladů za vykonanou práci související s doučováním vybraných žáků. Doučování bude zaměřeno na stěžejní předměty v rámci školního vzdělávacího programu. 

 


 

Šablony MSOA II.

Od 1.2.2020 začala Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. realizovat projekt s názvem „Šablony MSOA II.“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016871.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

V rámci tohoto projektu budou v období 1. 2. 2020 – 31. 07. 2022 realizovány tyto aktivity:

 • Projektový den ve škole
 • Školní kariérový poradce
 • Projektový den mimo školu
 • Komunitně osvětová setkávání
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP 
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

REALIZOVANÉ AKCE V PROJEKTU ŠABLONY II.

Projektový den mimo školu – Marlenka

„Studenti 1. ročníku se v úterý 17. května 2022 zúčastnili „sladké“ exkurze v Marlence, která se nachází v Lískovci u Frýdku-Místku. Součástí této exkurze byla nejen komentovaná prezentace společnosti, ale také ochutnávka výrobků a kávy. Následně měli studenti možnost nahlédnout do “kuchyně” firmy – tedy do výrobny s automatizovaným procesem výroby a dozvědět se něco o fungování společnosti. Jelikož si mnozí studenti nakoupili výrobky v tamní prodejně, věříme, že exkurzi ocenili nejen samotní prváci, ale všichni, kteří měli následně možnost ochutnat.“

Projektový den mimo školu – Auto Toman, s. r. o.

Ve čtvrtek 23. června 2022 jsme v rámci Projektového dne mimo školu navštívili společnost Auto Toman, s. r. o. v Havířově, autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.

Majitel společnosti pan Josef Čichoň žáky seznámil s historií společnosti, se systémem corporate identity, školení a vzdělávání pracovníků a stručně také s jejich pracovní náplní.

Poté se žáci, rozdělení do skupinek, za plného provozu postupně seznámili s činností prodejce nových vozů, prodejce ojetých vozů (Škoda Plus) a s provozem autoservisu, kdy se jim věnovali právě pracovníci daného úseku.

Věřím, že dnešní projektový den byl pro žáky velkým přínosem, kdy mohli nahlédnout do zákulisí autorizovaného prodejce vozů, pozorovat a osobně si vyzkoušet, co obnáší pracovní náplň jednotlivých pracovníků společnosti.

Projektový den mimo školu – Olomouc

V úterý 28. června 2022 měli žáci 1. ročníku v rámci Projektového dne mimo školu příležitost navštívit Katedru matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Během této návštěvy proběhla přednáška Mgr. Jana Wossaly, Ph.D. o jednom velmi aktuálním tématu, a to o robotice. Po této přednášce následovala praktická část, ve které si žáci mohli vyzkoušet konkrétní typy robotů (BeeBot, BlueBot, ProBot a OzoBot) a dokonce i jejich programování na několika úrovních – například pomocí vybarvování příkazů nasměrovat Ozobota konkrétním směrem. Žáci si také mohli vyzkoušet základní práci v softwaru Scratch, a to na iPadech.

Možnost dozvědět se něco nového, vyzkoušet si moderní informační technologie a prozkoumat historickou Olomouc – za nás naprostá spokojenost.

Projektový den mimo školu – Budišovice

Ve středu 22. června vyrazili naši třeťáci se svou třídní M. Sandersovou a s nimi i skupinka druháků s P. Smolákem jednokolejnou tramvají číslo 5, jejíž trať se vine vesnicemi v romantickém údolí Porubky, na cestu za nevšedním poznáním.

Na konečné v Budišovicích je již čekal jejich průvodce RNDr. Jan Lenart, Ph.D. Ten pro ně měl v nedalekém lese připraveno nejen zajímavé vyprávění o krajině Nízkého Jeseníku, ale také putování podle mapy této oblasti po jednotlivých stanovištích, kde na každém řešili jednotlivé týmy drobné znalostní úkoly pomocí nejrůznějších pomůcek (mapy, letecké snímky, vystavené předměty …). Vrcholným zážitkem pro všechny pak bylo, když je vzal do štoly starého břidlicového lomu. Strach neměl na počátku nikdo, s postupem do nitra země se situace poněkud měnila. Všichni to však zvládli a odměnou za malinko strastiplnou cestu vlhkou tmou jim bylo nejen to, že se dozvěděli něco z geologie a viděli i rodící se malé krápníky, ale především nezapomenutelné zážitky ze skvěle stráveného dopoledne.

 


Dotační program: Výzvy na podporu návratu do škol pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2021,
čj. MSMT-14025/2021-4

Na období 1. září – 31. prosince 2021 jsme obdrželi dotaci, jejímž účelem je vyrovnání dopadů pandemie na vzdělávací výsledky žáků a resocializaci žáků do školního prostředí. Finanční prostředky ve výši 3 552 Kč budou použity na úhradu ostatních osobních nákladů za vykonanou práci související s doučováním žáků
4. ročníku. Doučování bude zaměřeno na stěžejní předměty v rámci školního vzdělávacího programu. 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít