Informace o přijímacím řízení

Vážení rodiče, milí uchazeči ve 2. kole přijímacího řízení, 

věřím, že většině z Vás po dnešním zveřejnění výsledků přijímacích řízení spadl kámen ze srdce a mohou v klidu pomýšlet na prázdniny. Přijali jsme dalších 5 uchazečů a máme naplněnu kapacitu třídy. 

Teď už může proběhnout i informační schůzka pro rodiče přijatých uchazečů, kterou jsme naplánovali na úterý 25. června 2024, začátek je v 17:00 hodin. 

Těšíme se na viděnou a hlavně na 4 společné roky.

Sabina Paťorková, ředitelka školy

Výsledky-přijímacího-řízení-2024_2kolo

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2024/25

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

dnes byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025. Blahopřeji 27 přijatým uchazečům na naši školu i 40 dalším, kteří splnili kritéria přijímacího řízení také, ale v rámci priorit byli přijati na jiné školy. 

V rámci přijímacích motivačních rozhovorů jsem se seznámila s každým z vás, o to více teď s vámi sdílím radost, kterou teď většina z vás prožívá. Berte to jako konec několikaměsíční přípravy a rozhodování i jako začátek nové životní etapy, ve které se postupně stanete dospělými osobnostmi. Jakých hodnot, to už záleží na každém z vás. 

Ve výsledkové listině máte informace, jak postupovat v případě, že byste chtěli podat odvolání nebo se vzdát přijetí. Tu druhou možnost si pořádně rozmyslete, vzdáte se tak jistého přijetí a musíte podat přihlášku/přihlášky do dalšího kola, kde musíte splnit znovu kritéria přijímacího řízení, která mohou být odlišná od kola prvního.

Pro studium na naší škole vyhlásím druhé kolo přijímacího řízení do 18. května 2024 a nabídnu v něm 5 míst. Pro uchazeče, kteří se na naši školu hlásili už v prvním kole, započtu všechny výsledky, přijímací pohovor nebudou muset opakovat. Jestliže jste však nedoložili písemně potvrzení o vašich aktivitách, budete tak moci udělat nyní a tím zlepšit bodové skóre pro 2. kolo. 

Kdybyste se chtěli poradit, volejte, pište, jsem tu pro vás. 

Sabina Paťorková, ředitelka školy
739 527 181
595 228 181
msoa@msoa.cz

 

 

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

dnes, 6. května 2024, jsem obdržela výsledky Jednotných přijímacích zkoušek všech 67 uchazečů, kteří se hlásí na naši školu. Výsledky jsem zpracovala a podle kritérií přijímacího řízení ze dne 30. ledna 2024 (Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2024/2025) jsem určila pořadí uchazečů. 

Od 10. do 14. května 2024 se můžete seznámit s podklady k rozhodnutí. Součástí spisu v této době není žádná informace o přijetí či nepřijetí.  V této době můžete vznést námitku. Vzhledem k tomu, že 10. května 2024 nebudu ve škole, prosím o nahlédnutí do spisu pouze ve dnech 13. a 14. května 2024, a to po předchozí telefonické domluvě (739 527 109).

Do té doby stále držím pěsti, ať jste přijati na své prioritní školy. Kdyby se Vám to nepodařilo, budu vždy ráda za možnost vzdělávat právě vás na naší Moravskoslezské obchodní akademii. 

Sabina Paťorková, ředitelka školy

 

 

Text e-mailové zprávy, odeslané všem rodičům uchazečů dne 24. března 2024 na e-mailové adresy uvedené na přihláškách:

Vážení rodiče, 

děkuji za odevzdání přihlášky Vašeho dítěte na naši školu, věřím, že s výběrem budete spokojeni. Pozvánky k Jednotné přijímací zkoušce byly školám zpřístupněny v pátek, teď je školy zpracovávají tak, abyste je obdrželi nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky. 
 
V tuto chvíli bych s Vámi chtěla domluvit termín motivačního rozhovoru, který je také součástí přijímacího řízení na naši školu. Individuální rozhovor probíhá jen s uchazečem a trvá maximálně 15 minut, uskuteční se v ředitelně školy většinou v odpoledních hodinách v pracovních dnech od 8. do 23. dubna. Kdo bude mít zájem, může využít termínu již od 2. dubna, i když informaci zveřejňuji až dnes.   
 
Kontaktujte mě prosím co nejdříve, abychom sjednali termín, který vyhovuje Vašemu dítěti co nejvíce. Termín můžete domluvit telefonicky, příp. formou SMS, na níže uvedených telefonních číslech, T: +420 595 228 181, M: +420 739 527 109, případně e-mailovou zprávou na výše uvedené e-mailové adrese, msoa@msoa.cz, vždy uveďte Váš návrh – den a přibližný čas, vynasnažím se Vám vyjít vstříc. 
 
V příloze přikládám opravená přijímací kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení, oprava se týká termínu přijímacích rozhovorů – změna je v předposledním odstavci dokumentu, je označena tučně. 
 
Ještě si dovolím připomenout, že motivační rozhovor je nejzazším termínem pro odevzdání dokumentů, které dokládají účast, příp. umístění na soutěžích a ostatních aktivitách, kterými chce uchazeč navýšit bodové hodnocení rozhovoru v rámci přijímacího řízení. 
 
Závěrem děkuji za vstřícnost, kterou věnujete novému systému přihlašování, a držím pěsti všem zúčastněným osobám a organizacím, aby vše vyšlo, jak má. 
 
S pozdravem
 
Sabina Paťorková
ředitelka školy
 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ČT 30.11.2023
ČT 14.12.2023
ČT 18.01.2024
vždy od 15,00 do 17,30 hodin

PŘÍPRAVNÉ KURZY K VYKONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
PONDĚLKY, 08.01.-08.04.2024
více informací zde

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PRO ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

Řádný termín Jednotné přijímací zkoušky:
      1. termín – PÁ 12.04.2024
      2. termín – PO 15.04.2024

Náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky:
      1. termín – PO 29.04.2024
      2. termín – ÚT 30.04.2024

Název a kód oboru:  Obchodní akademie (kód oboru 63-41-M/02)
Počet přijímaných uchazečů:  32
Kritéria přijímacího řízení: Kritéria-přijímacího-řízení-pro-školní-rok-2024_25_1. kolo

Uchazeči o studium oboru Obchodní akademie budou přijímání na základě pořadí podle výsledku hodnocení:

 • Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (pořádáme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd),
 • prospěchu ze všech předmětů za určité období studia na základní škole, příp. odpovídající období ročníků víceletých gymnázií 
 • motivačního rozhovoru s uchazečem o studium, ve kterém se hodnotí další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o studium zvoleného oboru. (Při hodnocení se přihlíží např. k umístění na předmětových soutěžích a olympiádách.)

Další informace jsou poskytovány na webových stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/

VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO ŽÁKY, KTEŘÍ ZAČNOU STUDOVAT VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/25 

 • 1. ročník –           0 Kč/měsíc
 • 2. ročník –     600 Kč/měsíc
 • 3. ročník –  1 200 Kč/měsíc
 • 4. ročník –  1 800 Kč/měsíc
 • vždy za měsíce září-červen
 • Od druhého ročníku studia mají studenti možnost získat PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM ve výši 25 % sazby na předmětný ročník vzdělávání.
 • Školné se hradí po dobu 10 měsíců v roce.
 • Školné zahrnuje zapůjčení většiny učebnic, pojištění, konzultace a doučování a příspěvky na úhradu mimoškolních aktivit.
 • Školné se hradí ve dvou splátkách (1. splátka v září, 2. splátka v únoru).
 • Možné jsou měsíční splátky.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme, kontaktujte nás na níže uvedených telefonních číslech.

T: +420 595 228 181
M: +420 739 527 109
E: msoa@msoa.cz

Sabina Paťorková, ředitelka školy

Pozdrav třídního učitele pro žáky 1. ročníku 2021/22

MSOA z pohledu žáků 1. ročníku (2020/2021)

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít