Kritéria přijímacího...

18. června 2020 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo

Od 18. června 2020 je možno odevzdávat přihlášky, které na požádání vyplní základní škola uchazeče, nebo je možné využít formuláře přihlášky a přiložit kopie vysvědčení za 8. třídu a 9. třídu (výpis) základní školy. Přihlášky je možné podávat do naplnění předpokládané kapacity, po odevzdání přihlášky bude s uchazečem domluven termín motivačního pohovoru s ředitelkou školy.

Informace získáte u ředitelky školy Sabiny Paťorkové, tel. čísla 739 527 109, 595 228 181, msoa@msoa.cz.

Na přijaté uchazeče se už těší třídní učitelka Mgr. Linda Lacinová, která posílá svým budoucím žákům pozdrav.

 

Školné platné pro žáky, kteří začnou studovat ve školním roce 2020/2021 (platné také ve školním roce 2019/2020):

  • 1. ročník –           0 Kč/měsíc
  • 2. ročník –     500 Kč/měsíc
  • 3. ročník –  1 000 Kč/měsíc
  • 4. ročník –  1 500 Kč/měsíc

Výše školného a prospěchové stipendium

  • Od druhého ročníku studia mají studenti možnost získat prospěchové stipendium ve výši 25 % sazby na předmětný ročník vzdělávání.
  • Školné se hradí po dobu 10 měsíců v roce.
  • Školné zahrnuje zapůjčení většiny učebnic, pojištění, konzultace a doučování a příspěvky na úhradu mimoškolních aktivit.
  • Školné se hradí ve dvou splátkách (1. splátka v září, 2. splátka v únoru).
  • Možné jsou měsíční splátky.

Doplňující informace

Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme, kontaktujte nás na níže uvedených telefonních číslech.

T: +420 595 228 181, M: +420 739 527 109, E: msoa@msoa.cz

 

 

Pro školní rok 2020/21 přijímáme do 1. ročníku 30 žáků.

Uchazeči o studium oboru Obchodní akademie budou přijímání na základě pořadí podle výsledku hodnocení:

– jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace

– prospěchu ze všech předmětů ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy (případně odpovídající období ročníků víceletých gymnázií)

– motivačního pohovoru s uchazečem o studium, ve kterém se hodnotí další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o studium zvoleného oboru

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21

Informace k přijímacím zkouškám 2020_květen_k pozvánce – přidáno 22.05.2020

Ochrana zdraví – JPZ – pokyny MSOA – přidáno 22.05.2020Přijímací řízení


Nejnovější videa