Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Moravskoslezská obchodní akademie
 

Aktuality

Absolventi 2020

Přidáno: 23.9.2020

Tento týden většina našich absolventů zahájila vzdělávání na vysokých školách. Držíme palce, ať zvládnou nástrahy další životní etapy, na kterou jsme se je také snažili připravit. Těm, kteří v dalším studiu zatím pokračovat nebudou, přejeme co největší uplatnění znalostí a dovedností, které jsme se jim za ty 4 roky středoškolského vzdělávání snažili předat. Poděkování patří […]

Archiv novinek

  • Provoz školy ve školním roce 2020/2021

    Pravidla ochrany zdraví a provozu školy ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke Covid-19 Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O AKTUALIZACI MANUÁLU

    Více informací
  • Společenskovědní seminář ve 3. ročníku

    Během koronavirové výuky jsme v rámci společenskovědního semináře nejen vypracovávali úkoly, ale také v rámci jednoho projektu tvořili a vzpomínali na své dětství a náš vývoj až do této doby. Je hezké uvědomit si, kolik jsme toho již prožili, zavzpomínat si na raná období našeho vývoje a teorii aplikovat do praxe na náš osobní život! […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa