Konzultační schůzky rodičů – ÚTERÝ 28.05.2024

V úterý 28. května 2024 budou mít rodiče další možnost konzultovat výsledky svých dětí s učiteli. Individuální setkání proběhnout od 16:30 do 18:00 hodin v budově školy podle níže uvedeného seznamu učeben/učitelů.

Těšíme se na hojnou účast. 

Hoferková Gabriela              EKO, UCE, UPC                     místnost č. 105 (přízemí)

Holubová Jindřiška               NJ, ZEM (1. r.)                        učebna č. 106 (přízemí)

Paťorková Sabina                 PEK                                              ředitelna (přízemí)

Raška Petr                              OBN, SV, ZEM, TEV, ZPV    učebna č. 211 (2. patro)

Sandersová Marie                 AJ (2.-4. r.), AJk                    učebna č. 201 (2. patro)

Smolák Petr                            ČJL, DEJ (2. r.)                         učebna č. 114 (přízemí)

Škultéty Marek                      MAT, MATc, IT, STA            učebna č. 112 (přízemí)