Jsme na bedně… 2. místo v ekonomické soutěži DUEL

V pátek 26. listopadu 2021 se studenti 4. ročníku naší Moravskoslezské obchodní akademie, Patrik Jurík, Adam Kaločay a Tadeáš Krystek zúčastnili 7. ročníku soutěže DUEL, kterou tradičně pořádá VŠB-TU Ekonomická fakulta.

Celkem 10 soutěžních týmů z Moravskoslezského kraje bojovalo o prvenství při řešení případové studie, přičemž využili svých znalostí z účetnictví, podnikové ekonomiky a financí.

Naši studenti se umístili na krásném 2. místě.

Srdečně gratuluji a přeji mnoho úspěchů ve studijním i osobním životě.

Ing. Eliška Galambicová
vyučující ekonomiky a účetnictví

A jak soutěž vnímali samotní studenti? Přečtěte si zde:

Dne 26.11.2021 jsme se já, Patrik Jurík, společně v doprovodu Tadeáše Krystka, Adama Kaločaye a paní učitelky Elišky Galambicové zúčastnili ekonomické soutěže DUEL, kterou pořádá společně Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patronací Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a Nadačního fondu Karla Engliše. Oficiální zahájení bylo v 9:00 hodin. Celá soutěž měla tři části, na každou část byl vymezen čas 60 minut. První část byla jedna z těch lehčích. Hlavní téma totiž bylo Účetnictví a daně. Po 5minutové přestávce následovávala druhá část Finance, která byla naopak nejtěžší. Kromě výpočtu výsledku hospodaření zde bylo třeba taky vymyslet, jak získat financování bez půjčky od banky. Třetí, finální část, nesla označení Podniková ekonomika. V této části jsme se zaměřili na současné a budoucí řízení firmy, odměňování zaměstnanců a organizační strukturu. Poté, co jsme dokončili třetí část, bylo vyhlášeno 15 minut přestávky. Po přestávce jsme se přesunuli do auly ekonomické fakulty, kde jsme si vyslechli proslov děkana. Nakonec přišlo vyhlášení vítězů 7. ročníku soutěže DUEL.

Umístili jsme se na 2. místě.

Za náš tým musím poděkovat paní učitelce Galambicové za její motivační přístup.

Patrik Jurík
žák 4. ročníku