3 gramotnosti pro ZŠ Pěší

Úterní dopoledne 12. prosince 2023 jsme pro žáky 9. třídy ZŠ Pěší uspořádali naučně-zábavný program s názvem 3 gramotnosti. Gramotnosti, které vytváří a rozvíjí právě vzdělávání našeho studijního oboru Obchodní akademie, ekonomická, matematická a klávesnicová. 

V rámci ekonomické gramotnosti se žáci seznámili s pojmy jako jsou náklady, výnosy, hospodářský výsledek. Jedním z cílů podnikání je dosažení zisku, ten si zkusili vypočítat na konkrétním příkladu. Přemýšleli jsme společně, jakými způsoby můžeme zisk zvýšit, jak pracovat s náklady, cenou…
Dalším zábavným a zajímavým úkolem bylo vymyslet logo a slogan výrobku, který by chtěli jednou nabízet na trhu. Nápadů byla spousta, tak jen pro představu – žvýkačka s vůní jablka a skořice, která navíc bělí zuby a jejíž název byl „Zubajda“.
Posledním úkolem bylo vyluštit osmisměrku. Pracovní list si mohli všichni odnést domů a pochlubit se, jak se jim dařilo.

V rámci matematické gramotnosti se žáci zúčastnili soutěžního online kvízu Kahoot, který byl zaměřen na základní znalosti v oblasti základoškolské matematiky. V kvízu na žáky čekalo celkem 20 otázek a některé z nich byly skutečně záludné. Tak či tak, ke všem dostali zpětnou vazbu s tím, jak vypadá jejich řešení a proč právě takto. Jelikož žáky již za pár měsíců čeká Jednotná přijímací zkouška také z matematiky, měli tímto jedinečnou příležitost si nejen prověřit, ale v mnoha případech také doplnit mezery v základech matematiky.

V případě klávesnicové gramotnosti žáci soutěžili v programu ZAV. Startovací podmínky 20minutového “dostihu” měli všichni stejné, tak jen záleželo na samostatnosti při pochopení textu zadání a šikovnosti prstů, protože program ZAV učí právě desetiprstovou metodu ovládání klávesnice. 

V průběhu programu žáky doprovázela třídní učitelka a zároveň výchovná poradkyně Mgr. Hana Kuřilová, kterou jsme také požádali o hodnocení:
“Velmi podnětné, užitečné i zábavné dopoledne strávili 12.12. žáci 9.třídy na MOA. Absolvovali celkem 3 výukové hodiny  – matematickou gramotnost, ekonomickou a klávesnicovou gramotnost. Výuka byla pro ně velmi pečlivě připravena. Žáci si ověřovali své znalosti formou soutěží , her a kvízů. Prohlédli si také areál školy a potkali se se svými bývalými spolužáky , dnes už studenty obchodní akademie. Návštěva tak přispěla k rozhodování kam po ZŠ.”