Byli jsme na přednášce…

Byli jsme na přednášce ….

…. samozřejmě jen virtuálně, ale využili jsme nabídky oddělení American Corner při Knihovně města Ostravy a objednali si pro všechny třídy přednášku na téma „Osobnosti a metropole české Ameriky“ v prostředí Zoom.

Technika „nezklamala“. Pokud jste čekali, že vše technicky neproběhlo podle plánu, nespletli jste se. Po úvodních problémech se ale spojení podařilo navázat a my jsme mohli sledovat prezentaci a povídání dr. Nekoly o exilu Čechů do Ameriky a o jejich uplatnění na novém kontinentu.
Dr. Martin Nekola z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se specializuje na československý exil a Čechy ve světě. Je autorem tří stovek článků a několika knih na tato témata.

Jeho vyprávění i prezentace byly nesmírně zajímavé a mrzelo nás, že přednáška trvala jen hodinu. I tak jsme ještě stihli několik dotazů a závěrečný kahoot o ceny, knihy Československý New York a Čechoslováci ve světě.

Na závěr patří obrovské poděkování Mgr. Fickové z American Corner a dr. Nekolovi za tohle bezvadné oživení distanční výuky!

Mgr. Marie Sandersová (AJ)