PROMĚNA – Aktivita ve 3. ročníku

Dne 3.2.2022 vystoupili studenti 3. ročníku v hodině němčiny s divadelním představením k povídce Proměna od spisovatele Franze Kafky.

Po předchozí hodině, kdy studenti secvičili jednotlivé rozhovory vybraných částí příběhu, byla dnes dramatizace závěru povídky ponechána zcela na jejich představivosti.

Užili jsme si tak vskutku originálního zakončení hry, a to v případě obou zúčastněných skupin.

Mgr. Blanka Bílá
vyučující německého jazyka

Zdroj úvodního obrázku: https://www.topzine.cz/kafkova-neuveritelna-promena