Best in English – vyhodnocení soutěže

30. listopadu jsme poprvé přijali výzvu Institutu pro rozvoj kompetencí, který ve spolupráci s agenturami CzechUs, Injoy a BHV Education už po několik let připravuje mezinárodní soutěž Best In English. Hlavní cenou je dvoutýdenní jazykový kurz angličtiny v Kanadě. Už podle hlavní ceny vás asi napadlo, že to nebyla soutěž ledajaká. A taky že ne! Soutěžní úkoly připravoval tým vysokoškolských pedagogů a školitelů z Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně. Vysokou úroveň soutěže navíc garantovalo i Evropské centrum pro jazykové zkoušky. Autoři si pro soutěžící připravili opravdové lahůdky.

Do soutěže se zapojilo celkem 22 779 studentů ze 704 škol 34 zemí světa. V úkolech se hodnotily všechny jazykové kompetence, tedy slovní zásoba, gramatika, porozumění čtenému textu a poslech – to všechno v textech z nejrůznějších oblastí společensko-politického života. Na zvládnutí 68 úkolů měli soutěžící 60 minut čistého času a celkem mohli dosáhnout 118 bodů. V naší škole se zúčastnilo 23 studentů ze všech 4 ročníků. Někteří hned po prvních 10 minutách zjistili, že své schopnosti přecenili a soutěž nedokončili. V malé skupině z naší školy, která skutečně náročné úkoly zvládla a předčasně se nevzdala, skončil nejlépe Vojtěch Fanfara ze 3. ročníku, který z možných 118 bodů získal 87,5. Vojta sice 1. cenu nezískal, ale i tak si zaslouží velkou gratulaci a obrovské uznání za to, jak na zlepšení svých jazykových dovedností intenzivně pracuje.

Mgr. Marie Sandersová, Ph.D.
vyučující anglického jazyka