Den Země

Den Země připadá na 22. dubna. Měli bychom se v tomto termínu podílet na osvětě důležitosti udržování zdravého životního prostředí. Jelikož tento den ale připadl letos zrovna na sobotu, bylo potřeba plány školy trochu posunout. Ústředním tématem na pátek 28.4. byl pro Moravskoslezskou obchodní akademii odpad. Že by se třídit mělo, už je žákům docela jasné. Co ale s nepořádkem, který se povaluje všude kolem nás? Kdo uklidí ten obal od snickersky válející se v trávě u školy? Komu se bude chtít pro sáček povalující se u stromu? Kdo sesbírá všudypřítomná víčka od lahváčů povalující se ve všech myslitelných koutech naší krásné zemičky? Technické služby nestačí, je třeba dobrovolníků! A kdo jiný by měl jít ostatním příkladem, než žáci. Žáci znalí ekologie, biodiverzity a také rizik znečištění půdy a vody. Využili jsme tedy celorepublikovou akci “Ukliďme Česko” a vyrazili do ulic.

Vybaveni rukavicemi a pytli na odpadky se pod taktovkou učitele žáci jednotlivých tříd vydali vstříc nečistým dobrodružstvím. Každá třída si vybrala jiný směr pochodu, abychom se vyhnuli procházení již čistých prostranství. Různorodost uklízeného materiálu byla velká. Žáci se vrhali do křovisek, orosených trav i strmých kopců. Z každého takového výpadu si odnášeli trofej v podobě kusu tvrdého plastu, krabičky od cigaret nebo obalu od bagety. 

Někteří žáci vzali úklid zodpovědněji než jiní. Ovšem nakonec všichni nějakou měrou přiložili ruku k dílu. 

Děkujeme všem, kteří se aktivity zúčastnili. Může je teď na srdci hřát pocit, že pomohli planetě zbavit se šetrněji odpadu, který by jinak mohl mít negativní vliv na flóru kolem nás i lidské zdraví.