DUEL

DUEL – to je soutěž, která se konala 1. 12. 2023 na ekonomické fakultě VŠB a jíž se zúčastnil i tříčlenný tým naší školy. Tato soutěž prověřuje schopnosti účastníků daného týmu nejen orientovat se v problematice účetnictví, daní, podnikové ekonomiky a financí, ale i schopnost společné práce v týmu, kreativitu a přípravu týmu na reálné podnikové situace a jejich řešení.

Studentům byly představeny reálné situace a poté studenti v týmu hledali v určeném časovém limitu správná řešení daných situací.

Soutěž byla zajímavá, podnětná a kreativní, zaměřena na komunikativnost, podnikavost, spolupráci a ověření znalostí a dovedností a především schopnosti řešit problémové situace.

Byly vyhodnoceny 3 nejlepší soutěžní týmy, které získaly hodnotné ceny. Náš tým mezi ně sice nepatřil, ale výsledky byly velmi vyrovnané a všichni účastníci soutěže získaly drobné ceny.

Zatímco studenti soutěžili, doprovázející pedagogové měli možnost exkurze do Hasičského muzea v Ostravě, kde nejen o historii, ale i současnosti a hlavně o úskalích a náročnosti této záslužné profese poutavě vyprávěl bývalý hasič naplno oddaný tomuto povolání. Děkuji!

Naši studenti si soutěž opravdu užili. Nejvíce je bavilo navrhnout logo a slogan pro podporu prodeje vybraného inovovaného výrobku. Logo i slogan nabízíme v příloze 😊

Těšíme se na další ročník soutěže!

Ing. Gabriela Hoferková, učitelka ekonomických předmětů