Erasmus+ Călărași 2022

V rámci pravidelných akcí programu Erasmus+ se v květnu 2022 pro naše studenty vyskytla nabídka účasti na výjezdu do Rumunska. Jednalo se o program výměny mládeže, jejímž hlavním cílem bylo zprostředkovat všem účastníkům povědomí o národních lidových zvycích a tradicích a přispět touto cestou k zachování evropského kulturního dědictví, podpoře myšlenky solidarity a rozvíjení mezilidských, mezikulturních vztahů.

Celá akce nesla název Play It Forward a jejím hlavním tématem byly národní lidové zvyky, tradice a hry. Každá vybraná skupina studentů daného národa dostala za úkol v různých dnech pobytu zorganizovat pro ostatní skupiny zábavné dopoledne nebo odpoledne plné tradičních her a soutěží, a dále si také připravila interkulturní večer s národní tématikou (například pěvecké, či taneční vystoupení v národních krojích, divadelní scénku na motivy děl klasické literatury, apod.). Studenti tak získali jedinečnou šanci si zdokonalit své dovednosti v anglickém jazyku, rozšířili si svůj kulturní rozhled a všeobecný přehled, a posledně, ale ne významem, si osvojili také nové dovednosti v oblasti užívání moderních technologií a řízení a organizace druhých, které jistě sehrají významnou roli nejen při uplatnění na trhu práce.

Kromě každodenních her, soutěží a interkulturních večerů se studenti dále zúčastnili jednodenního výletu do města Constanța na pobřeží Černého moře, kde byly pro ně v podobě soutěže připraveny další vzdělávací aktivity, a kde kromě zdejší pláže měli možnost navštívit také například muzeum lidového umění a obdivovat románskou kulturu a architekturu zdejších památek. Jako aktivita navíc byla poté dále v rámci sedmého dne pobytu zařazena také návštěva základní školy v Călărași. Děti nám pod vedením svých pedagogů připravily milé uvítání s pohoštěním a vystoupením v tradičních krojích, a dále se s obdobnou radostí také zapojovaly do her a soutěží, které jsme měli pro ně na oplátku přichystány my.

Celá událost výměny mládeže měla profesionální úroveň, vydařila se po obsahové i organizační stránce, a především splnila očekávání na straně všech jejich účastníků, kteří si pomocí metody výuky ´škola hrou´ nejen osvojili vše potřebné, ale rovněž především také získali jedinečnou možnost navázat nové vztahy s přáteli z různých evropských zemí, jak dokumentují i přiložené fotografie. Již teď se těšíme na další nabídku programu Erasmus!

Erasmus+ Călărași 2022

Mgr. Blanka Bílá