Exkurze na OU – katedru sociální geografie a regionálního rozvoje

Dne 25.4. 2024 se žáci 1.ročníku už podruhé zúčastnili přednášky na OU- katedře sociální geografie a regionálního rozvoje s názvem Život v ocelovém městě, kterou pro ně připravil Mgr. Alexandr Nováček, PhD. Studenti se seznámili s problémy v našem městě- proč lidé odcházejí z Ostravy, kam
se chtějí přestěhovat, jaké projekty a stavby se na území Ostravy chystají v nejbližší době např. rekonstrukce výškového domu na Ostrčilově ulici. Určitě jsou tyto vize zajímavé a obohatily naše studenty, aby si uvědomili, v jakém městě žijí.

Zpracovala: Mgr. J. Holubová – vyučující zeměpisu a TU