Konzultační schůzky rodičů + Komunitně osvětové setkání

Ve čtvrtek 2. června 2022 se uskuteční konzultační schůzky rodičů a zákonných zástupců žáků 1.-3. ročníku v budově školy.

16,00-16,30 hodin – pro rodiče žáků 1. ročníku
16,30-18,00 hodin – pro rodiče žáků 2. a 3. ročníku

16,30-18,30 hodin bude pro rodiče žáků 1. ročníku následovat Komunitně osvětové setkání. Přednáší Mgr. Jana Tomalová za účasti třídního učitele Mgr. Marka Škultétyho.

Těšíme se na Vaši účast.