Krajské kolo Mistrovství ČR ve zpracování textů

V úterý 29. března t. r. se konalo Krajské kolo Mistrovství ČR ve zpracování textů 2022, a to v soutěžních disciplínách Desetiminutový opis v českém a anglickém jazyce. On-line kola se zúčastnilo více než 600 soutěžících z 88 škol.  Naše studentka 4. ročníku, Nela Šlapetová, se umístila na 22. a 20. místě.

Moc blahopřejeme k umístění a ostatním našim soutěžícím přejeme dobrý pocit z dalšího psaní. 

Ing. Sabina Paťorková
vyučující Písemné a elektronické komunikace