Logická olympiáda

Studenti naší Moravskoslezské obchodní akademie se v říjnu 2021 zúčastnili každoroční Logické olympiády, tedy soutěže pořádané Mensou České republiky, která je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. V těchto úlohách nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Letos do další fáze nikdo nepostoupil, i tak děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme 11 nejlepším. Nutno dodat, že nejlépe se z naší školy umístil  student 1. ročníku Robin Hrubý. Skvělý výkon, Robine! Tak zase za rok.

Mgr. Marek Škultéty
vyučující matematiky a IT