Myslet sociologicky – vidět sociologicky

 

Myslíte si, že sociologie je nudná věda, která jen teoretizuje o společnosti? Opak je pravdou! V úterý 28. 1. 2020 se naši studenti 3. ročníku přesvědčili sami na vlastní kůži, že sociologie je zajímavá a v životě velmi prospěšná věda, která nám pomáhá porozumět společnosti, v níž žijeme.

Vydali jsme se na přednášku na Filosofickou fakultu Ostravské univerzity v rámci Sociologických dní, kterou OU pořádá již poněkolikáté. Pan PhDr. Roman Vido, Ph.D. nás během hodiny seznámil se základními pojmy sociologie, zajímavými představiteli a na praktických příkladech ukázal, jak sociologie zasahuje do našeho každodenního života (např. jaké jsou následky stárnutí populace v ČR, vliv mobilních telefonů na komunikaci ve společnosti, jaký vliv má i historie na naše chování ve společnosti, vliv na ekonomiku společnosti aj.).

Přednáška byla velmi zajímavá, podnětná a děkujeme za možnost, být její součástí.