Na Mediální gramotnost tentokrát v Moravskoslezské vědecké knihovně

Umět se správně a bezpečně pohybovat v síti sítí

Přístup k relevantním informacím patří v dnešním složitém světě k důležitějším než dřív. Studenti čtvrtého ročníku navštívili v úterý 20.12. největší informační centrum našeho kraje, Moravskoslezskou vědeckou knihovnu. Seznámili se tam nejen s možnostmi přístupu ke knihám a časopisům, při čemž je nejvíce zaujala on-line forma studia řady z nich, ale i s možnostmi pomoci při zpracovávání různých studentských prací.

Sami jsou však zvyklí na to, že hlavním zdrojem informací je dnes internet. Proto byl pro ně velkým přínosem workshop zaměřený na rozšíření tzv. mediální gramotnosti. Pracovník Oddělení edukace a metodické podpory MSVK Mgr. Jakub Maruš si pro ně připravil pracovní listy a řadu ukázek toho, jak je v digitálním světě možné s informacemi manipulovat a jak být připraven na to poznat, který text nebo obrázek je potřeba kriticky posuzovat a jak to udělat.

Mnoho studentů bude od nynějška zvláště na sociálních sítích mnohem opatrnějších.

PhDr. Petr Smolák
vyučující předmětu Český jazyk a literatura