Obnovení prezenční výuky od 24. května 2021

V pondělí 24. května 2021 se obnovuje prezenční výuka na středních školách při splnění povinnosti testování a nošení ochrany dýchacích cest. 

Na středních školách:
▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
• nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
▪ homogenita tříd a skupin není povinná,
▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště;
přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných
vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
▪ nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
▪ platí povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den
termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování žáků se provádí bezprostředně po příchodu do školy vždy první vyučovací den v týdnu.

Testování se neprovádí u žáků:

  • kteří absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledem. 
  • kteří mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, ve znění rozhodnutí MZ ČR.
  • Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.
  • Žák musí jako podmínku pro osobní přítomnost ve výuce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. 
  • Testování na onemocnění COVID-19 bude žákům nabídnuto také ve škole. 

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů, 
c) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.

Bližší informace předají žákům třídní učitelé.