Obnovení výuky na středních školách od 24. května 2021

V pondělí 24. května 2021 se obnovuje prezenční výuka na středních školách při splnění povinnosti testování a nošení ochrany dýchacích cest. 

Na středních školách:
▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
• nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
▪ homogenita tříd a skupin není povinná,
▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště;
přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných
vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
▪ nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
▪ platí povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den
termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování žáků se provádí bezprostředně po příchodu do školy vždy první vyučovací den v týdnu.