Okénko do historie

TRIPOLSKÁ KULTURA

Tajuplná neolitická protocivilizace existovala přibližně v období 4200-3000 let př. n. l. Byla to jedna z nejstarších kultur vůbec a první, která v Evropě stavěla města. Kultura vznikla a rozvíjela se v povodí řek Prutu a Dněstru na území dnešního Moldavska, Rumunska a Ukrajiny.

Pozůstatky této kultury spoluobjevil v 19. století český rodák Čeněk Chvojka. Sedimenty v někdejších osadách například svědčí o tom, že tripolští každých 60 až 80 let dobrovolně pálili svá vlastní města – v jedné oblasti takto zničili a znovu vybudovali danou osadu třináctkrát po sobě. Nešlo přitom o žádné vesničky, odhady velikosti některých sídlišť mluví o populaci 20 až 40 tisíc lidí.