Přednáška pro 4. ročník

Ve středu 10. listopadu 2021 navštívila studenty 4. ročníku paní Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D. z Katedry účetnictví a daní VŠB-TU v Ostravě s přednáškou na téma „Daňová soustava České republiky se zaměřením na zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“.

Během přednášky naši studenti prokázali své znalosti daného téma a aktivně se zapojili do diskuse. Na závěr vypracovali on-line test a získali drobné dárky, jako odměnu.

Studenti hodnotili přednášku jako velice přínosnou a zajímavou. A jak hodnotila paní doktorka Pšenková svoji návštěvu na Moravskoslezské obchodní akademii, si můžete přečíst zde:

Především oceňuji velmi příjemnou atmosféru, výborné odborné znalosti a pozornost studentů 4. ročníku z Moravskoslezské obchodní akademie v Ostravě a rovněž jejich aktivní zapojení v rámci diskuse k tématu přednášky Daňová soustava České republiky se zaměřením na zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Ing. Eliška Galambicová
vyučující ekonomiky a účetnictví

 

Mezinárodní projekt 2020-1-CZ01-KA201-078488 NICE Network for Interinstitutional Cooperation, financovaný z EU, program ERASMUS+, Strategická partnerství, 2020-2023 (hlavní řešitel VSB-TUO, Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.).