Prezentace Erasmus

Poslední dva týdny měsíce března byla jazyková výuka ve 2. a 3. ročníku věnována přípravě na budoucí účast školy na programu Erasmus. Obě třídy si tak mohly zatím nanečisto vyzkoušet přípravu a prezentaci práce na zadané téma, a to tentokrát s názvem Silesian Friends of Human Rights. Po úvodní diskuzi si třídy zvolily, že se v rámci hlavní části svého vystoupení zaměří na otázku vztahů České republiky a Polska v oblasti evropské spolupráce, aktuálně tedy především na téma krize probíhající na Ukrajině.

Mgr. Blanka Bílá
vyučující německého jazyka