Ředitelské volno

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2023 z organizačních důvodů (personální a prostorové zajištění konání jednotných přijímacích zkoušek). 

Sabina Paťorková, ředitelka školy